UNHCR zvanično zahteva od Srbije da omogući da ilegalni migranti ostanu u našoj zemlji!

Prošle godine, na terirtoriji Srbije, boravilo je oko 7.200 migranata, uključujući one koji su bili smešteni u prihvatnim centrima, ali i one koji su […]