UZROK SMRTI BROJ 1 U SVETU: Abortus odneo 41 milion života ove godine, više od side i raka zajedno!

UZROK SMRTI BROJ 1 U SVETU: Abortus odneo 41 milion života ove godine, više od side i raka zajedno!

Abortus je na svetskom nivou najčešći uzrok smrti sa šokantnih 41 milion dece ubijene pre rođenja, pokazuje istraživanje Worldometers. To predstavlja daleko vići borj smrti od Side, raka i alkoholizma zajedno.

Foto: Pixabay

Do 31 decembra 2018 abortusi su odneli 41.9 miliona života u predhodnoj godini. Worldometers poredi ovaj podatak sa 8.2 miliona mrtvih od raka, 5 miliona od bolesti povezanih sa pušenjem i 1.7 miliona koji su umrli od HIV virusa to jest AIDS-a.

Uporedno istraživenje je do ovih podataka došlo iz poslednje statistike o abortusima objavljene od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO).

Na globalnom nivou četvrtina (23 procenata) trudnoća završilo se abortusom u 2018 godini, na svakih 33 rađanja 10 beba biva abrotirano.

Broj smrti izazvanih abortusom je u 2018. godini premašio sve smrti uzrokovne rakom, malarijom, sidom, pušenjem, alkoholom i saobraćajnim nesrećama zajedno.

Ove godine Irska je povukla osmi amandman, koji je zakonom štitio pravo na život nerođenog deteta. Statisika britanskog ministarstva zdravlja za 2017. godinu je pokazala da su abortusi  na rekordnoj stopi u poslednjih 10 godina. Tako da se u sledećoj godine očekuje dalje pogoršanje ovog trenda.

Jedan od glavnih uzroka povećanja broja abortusa predstavlja sve moćniji radikalno feministički lobi, koji otvoreno promoviše abortuse kao pozitivan trend pri čemu su u čvrstom savezu sa LGBT grupama. Ideja da je abortus „pravo“ žene, kao i da njena odluka ima primat u odnosu na život nerođenog deteta uhvatila je sve veći zamah u zemljama EU i Severne Amerike što je rezultiralo u drastičnom povećanju mortaliteta nerođene dece u poslednoj deceniji.

Izvor: Dnevna Gazeta/Breitbart

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite