ŠTA KAŽE REZOLUCIJA 1244: KFOR ne može da zabrani povratak srpske vojske na Kosovo?!

ŠTA KAŽE REZOLUCIJA 1244: KFOR ne može da zabrani povratak srpske vojske na Kosovo?!

Komandant KFOR-a, italijanski general Lorenco D’Adario pogrešno je protumačio Rezoluciju 1244 SB UN u delu u kom je dozvoljen povratak srpskih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju. 

(Foto: vs.rs)

U Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, u dodatku 2, stav 6, se navodi: „Nakon povlačenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja biće dozvoljeno da se vrate da bi ovavljali sledeće funkcije: vezu sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim snagama bezbednosti, obeležavanje/čišćenje minskih polja, održavanje prisustva na srpskim istorijskim lokalitetima, održavanje prisustva na ključnim graničnim prelazima.

Zatim se u napomenama navodi da će „povratak osoblja biti pod nadzorom međunarodnih snaga bezbednosti (KFOR) i biće ograničeni na mali dogovoreni broj ( stotine, ne hiljade)“. Dakle, svaki povratak osoblja bi trebalo da bude dogovoren i dozvoljen, i samo u cilju obavljanja četiri navedene funkcije ( veza, obeležavanje/ čišćenje minskih polja i prisustvo na istorijskim lokalitetima i ključnim graničnim prelazima).

U skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, ne postoji mogućnost slanja 1000 vojnika iz bilo kojeg drugog razloga osim gore pomenuta četiri ili bez prethodnog dogovora. Štaviše, sve četiri navedene funkcije bez problema garantuju ili KFOR ili (tzv.) Kosovske bezbednosne organizacije, i takva odluka bi u ovom trenutku bila anti-istorijska – naveo je D’Adario u intervjuu za Jedinstvo.

D’Adario tačno citira, ali pogrešno tumači odredbu Rezolucije 1244 SB UN na osnovu koje je srpskim vojnicima i dozvoljeno da se vrate na Kosovo i Metohiju.

Naime, u Rezoluciji 1244 jasno se navodi da će dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja biti dozvoljeno da se vrate u južnu srpsku pokrajinu. Taj povratak bi zaista bio pod nadzorom KFOR, ali se radi samo o načinu na koji će dogovoreno biti sprovedeno. Nikakva odredba ne daje pravo komandantu Kfora da on ustanovljava da li je potreban taj povratak ili ne, a niko ga i ne pita da li pomenute funkcije garantuje KFOR ili ilegalne albanske formacije bezbednosti.

– Vlada Srbije bi odmah trebala da podnese zahtev da se do 1.000 srpskih vojnika i policajaca vrate na Kosovo i Metohiju – smatra predsednik SRS Vojislav Šešelj.

On dodaje da i dalje ostaje pri tome da Vlada Srbije treba od Rusije i Kine da traži da pošalje svoje jedinice u kontigent KFOR-a, ali ističe da se radi o odvojenom zahtevu i da on nema veze sa povratkom srpskih vojnika i policajaca u južnu srpsku pokrajinu.

Ipak, nema sumnje da bi prisustvo ruskih i kineskih vojnika značilo dodatnu bezbednost srpskim vojnicima i policajcima, a istu mora da im garantuje KFOR i bez prisustva Rusa i Kineza.

Izvor: Mediji

Podelite
  •  
  •  
  •  
  •  

Komentarišite